สมดุล

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

ดุลยภาพคือสภาวะที่มีความสมดุลระหว่างกำลังหรือสถานการณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เป็นคำที่กว้างมาก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง และแม้กระทั่งชีวิตประจำวัน

ความสมดุลนั้นเรียบง่าย เป็นสถานการณ์แห่งความปรองดอง ในพื้นที่ทางกายภาพที่แน่นอน หรืออาจเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลก็ได้

อาจกล่าวได้ว่าดุลยภาพเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไม่มีการแปรผันมากขึ้น

ประเภทของความสมดุล

เราสามารถแยกแยะประเภทของความสมดุลทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจศาสตร์ดังต่อไปนี้:

  • ดุลทางการเงิน: เป็นสถานการณ์ที่บริษัทสามารถเผชิญกับหนี้สินทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ แสดงว่าการจัดการมีประสิทธิภาพ
  • ดุลยภาพตลาด: เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อหรือบริโภคสินค้าหรือบริการสามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ตามราคาที่ตลาดเสนอ นอกจากนี้ผู้ที่เสนอสินค้าหรือบริการนั้นสามารถขายหุ้นทั้งหมดของตนได้
  • สมดุลของตลาดเงิน: เกิดขึ้นจากการข้ามปริมาณเงินกับความต้องการเงิน จากความเท่าเทียมกันนี้ เราจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสมในระยะสั้น
  • ดุลยภาพผู้บริโภค: เป็นจุดที่ผู้บริโภคพบว่ามีประโยชน์สูงสุดสำหรับราคาและรายได้ที่กำหนด
  • ดุลยภาพผู้ผลิต: เป็นที่หนึ่งที่บริษัทผลิตปริมาณที่จะอนุญาตให้เพิ่มผลกำไรสูงสุด ต้นทุนบางอย่าง
  • ดุลยภาพเศรษฐกิจมหภาค: เมื่อตลาดแสดงความเท่าเทียมกันระหว่างอุปสงค์รวมและอุปทานรวม

ยอดคงเหลือประเภทอื่นๆ

แนวคิดเรื่องดุลยภาพนอกขอบเขตเศรษฐกิจสามารถนำไปใช้ในด้านต่อไปนี้:

  • ในวิชาฟิสิกส์: เมื่อกองกำลังฝ่ายตรงข้ามสองกองกำลังชดเชยซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเรามีแก้วอยู่บนโต๊ะ บุคคล A ผลักไปข้างหน้าโดยที่บุคคล B อยู่ซึ่งกำลังผลักกระจกด้วย แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม สมมติว่าบุคคลทั้งสองใช้แรงเท่ากัน แก้วจะไม่เคลื่อนที่
  • ในทางการเมือง: มีการอ้างถึงความสมดุลของอำนาจเมื่อมีความสมดุลระหว่างอำนาจต่างๆ ของรัฐ (ผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ) ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่ครอบงำหรือมีความสำคัญหรือแทรกแซงมากกว่าที่อื่น
  • ความสมดุลทางอารมณ์: หมายความว่าบุคคลมีสุขภาพจิตที่ดีและยังคงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเขา
  • ความสมดุลย์: เป็นความรู้สึกที่ช่วยให้มนุษย์และสัตว์เดินได้โดยไม่ล้ม ความสามารถนี้ได้รับการพัฒนาให้สูงสุดโดยนักไต่เชือกเช่น

แท็ก:  สหรัฐอเมริกา การเปรียบเทียบ ธนาคาร 

บทความที่น่าสนใจ

add
close

โพสต์ยอดนิยม

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

ศูนย์

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

สาขา

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

การบัญชีสาธารณะ

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

ความยากจนในเด็ก