เงื่อนไขการค้าที่แท้จริง

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (RRI) คือผลหารระหว่างราคาส่งออกและราคานำเข้าของประเทศ ทั้งหมดแสดงเป็นหน่วยเงินเดียวกัน

เงื่อนไขการค้าที่แท้จริง (RRI) พยายามที่จะสะท้อนถึงตำแหน่งที่ประเทศมีต่อการค้าระหว่างประเทศและประโยชน์ที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ของตนมากน้อยเพียงใด ด้วยวิธีนี้ สันนิษฐานว่าราคาส่งออกที่สูงขึ้น (RRI สูงขึ้น) ประเทศจะได้รับผลกำไรมากขึ้นจากการค้าต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าของบริษัทค่อนข้างมีมูลค่ามากกว่าสินค้าที่ซื้อจากประเทศอื่นผ่านการนำเข้า

วิธีวัดเงื่อนไขการค้าที่แท้จริง (RRI)

เงื่อนไขการค้าที่แท้จริงคำนวณดังนี้:

  1. ขั้นแรก ดัชนีราคาของการส่งออกของประเทศจะคำนวณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น หนึ่งปี)
  2. ประการที่สอง ดัชนีราคาจะคำนวณสำหรับการนำเข้าของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  3. สุดท้าย RRI คำนวณด้วยสูตรต่อไปนี้:

RRI = 100 x (ดัชนีราคาส่งออก / ดัชนีราคานำเข้า)

  • เมื่อ RRI มากกว่า 100 จะขายแพงกว่าที่ซื้อในตลาดต่างประเทศ
  • เมื่อ RRI น้อยกว่า 100 จะขายในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่จ่ายในตลาดต่างประเทศ

การสังเกตค่า RRI

เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าจำเป็นต้องระมัดระวังในการตีความค่า RRI เพื่อให้สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่ามีการเสื่อมถอยหรือดีขึ้นในด้านการค้าหรือไม่ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาของการส่งออกและนำเข้า

มาดูตัวอย่างกัน เมื่อประเทศใดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิตการส่งออกและสิ่งเหล่านี้เติบโตอย่างรวดเร็ว ราคาของพวกเขาอาจลดลง ซึ่งจะทำให้ RRI แย่ลง

ตัวกำหนดของค่า RRI

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อมูลค่าของ RRI นี่คือบางส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด:

  • ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการภายในและภายนอก: เมื่อสินค้าของประเทศมีมูลค่าสูงในต่างประเทศ ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ RRI ดีขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อประเทศทำการนำเข้าจำนวนมากและสิ่งเหล่านี้มีมูลค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการส่งออก RRI ของประเทศนั้นแย่ลง
  • ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี: เมื่อประเทศสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ลดลงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ราคาของการส่งออกอาจลดลงและค่า IRR ของประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ RRI สามารถชดเชยได้ด้วยนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการเติบโต
  • นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ: เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไม่ฟรี แต่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ RRI โดยไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงการปรับปรุงหรือการเสื่อมสภาพ

แท็ก:  การบริหาร โคลอมเบีย การเปรียบเทียบ 

บทความที่น่าสนใจ

add
close

โพสต์ยอดนิยม

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

ศูนย์

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

สาขา

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

การบัญชีสาธารณะ

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

ความยากจนในเด็ก